Kirja

Kartasta paikkatietoon

Kartasta paikkatietoon

Monikerroksinen kertomus paikkatiedon digitalisaation kehityksestä Maanmittauslaitoksessa ja Merenkulkulaitoksessa 1960–2000.

Ilmainen toimitus
50 €

Kartasta paikkatietoon -teos on monikerroksinen kertomus paikkatiedon digitalisaation kehityksestä Maanmittauslaitoksessa ja Merenkulkulaitoksessa 1960–2000. Maan- ja merenmittaustekniikassa, kartanvalmistusprosesseissa, sijainnillisten tietojen varastoinnissa, jakelussa ja käytössä tapahtui täydellinen mullistus, kun perinteiset käsityövaltaiset menetelmät korvautuivat tietokoneavusteisilla ja automaattisilla menetelmillä.

Kirja jakautuu kolmeen osaan. Maanmittauslaitoksen osiossa käydään läpi kehittämistyön moninaisia vaiheita valtakunnallisten maastotietojärjestelmän ja kiinteistötietojärjestelmän luomisessa sekä erityyppisten karttojen tietokoneavusteisessa valmistamisessa. Omina kokonaisuuksinaan käsitellään paikkatietojen yhteiskäytön edistämisen, FINGIS-sovelluksen sekä Karttapainon kartta- ja palvelutuotannon kehittämisen vaiheita.

Merenkulkulaitoksen osiossa kuvataan syvyystietojen hallinnan kehittyminen ja niiden pohjalta tapahtuva tietokoneavusteisten merikarttojen valmistus sekä Suomen osuus kansainvälisen elektronisen merikartaston suunnittelussa ja standardien valmistelussa. Osion lopussa käsitellään kansallista merikartoitusta säätelevän navigointitietojen hallinnan strategiaa sekä Ruotsin merikarttalaitoksen kanssa yhteistyössä kehitettyä uuden sukupolven merikarttajärjestelmää.

Kirjan viimeisessä osiossa on edellä mainittuihin aihealueisiin liittyviä erillisiä artikkeleita.

Sivuja 299
Koko 210 x 297
ISBN 978-952-7345-03-0
Kustantaja Kustannusosakeyhtiö AtlasArt