Kirja

Suomen sotilaskartoitus 400 vuotta

Suomen sotilaskartoitus 400 vuotta

Maanmittausneuvos Erkki-Sakari Harjun laatima Suomen sotilaskartoituksen historiikki on laajin alaa koskeva tutkimus.

Ilmainen toimitus
59 €

Maanmittausneuvos Erkki-Sakari Harjun laatima Suomen sotilaskartoituksen historiikki on laajin alaa koskeva tutkimus. Hän käsittelee neljänsadan vuoden ajalta eri aikakausien kartoitusmenetelmiä, kartoitusta suorittaneita organisaatioita sekä esittelee malleja kyseisinä ajankohtina tehdyistä sotilaskäyttöön tarkoitetuista kartoista.

Harjun suorittama perusteellinen tutkimus tuo eri aikakausilta esille useita seikkoja, joita ei ole yleisesti tunnettu. Erityisen kiinnostavat ovat kuvaukset Suomen laaja-alaisesta kartoittamisesta 1700-luvulla sekä Saksan voimakkaasta vaikutuksesta Suomen sotilaskarttalaitoksen perustamisvaiheessa ja tapahtumista toisen maailmansodan aikana.

Sotien jälkeisen kauden jälleenrakennus toi sekin omat haasteensa sotilaskartoitukselle, kun kaikki voimat suunnattiin maamme talouden kehittämiseen ja sodan tuhojen korjaamiseen. Sotilaallisesti arkaluontoisten tietojen joutumista vääriin käsiin yritettiin muun muassa estää puolustusvoimien ajamalla karttatuotteiden sensuurilakihankkeella.

Sotilaskartoitus alkoi uudelleen elpyä 1970-luvulla, jolloin taloudellinen tilanne salli kartantuotannon merkittävän laajentamisen. Samaan aikakauteen liittyivät kylmän sodan tapahtumat, jolloin idän ja lännen välissä olevan Suomen karttatuotanto herätti vieraiden valtioiden edustajien kiinnostuksen.

Kirjan viimeisessä luvussa käsitellään suomalaisen kartastojärjestelmän uudistusta NATO-yhteensopivaksi. Samaan ajanjaksoon liittyy myös kartanvalmistusprosessin muuttuminen digitaaliseksi, eri organisaatioiden keräämiä ja ylläpitämiä paikkatietoja hyödyntäväksi.

Sivuja 335
Koko 210 x 297
ISBN 978-952-5671-64-3
Kustantaja Kustannusosakeyhtiö AtlasArt